Uvjeti prodaje

Sve usluge koje su naručene putem internet stranice Magdalena digital naplaćuju se prije izvršenja.
Omogućeno je isključivo jednokratno plaćanje.

Datum i vrijeme rezerviranog termina može se izmjeniti i nakon kupnje, u dogovoru s terapeutom kod kojeg je termin rezerviran.
Svaki terapeut pojedinačno objavljuje svoje termine dostupne za rezervaciju, i određuje cijenu jednog termina.

Kupac može zatražiti povrat novca ukoliko se terapeut ne pojavi i nije dostupan u vremenu rezerviranog termina.

Klinika Magdalena pridržava pravo ne izvršiti uslugu ukoliko je ista u suprotnosti sa Pravilima i uvjetima korištenja.

Scroll to Top
Call Now Buttonod 8:00-15:30 h