Uvjeti korištenja

SUGLASNOST S OPĆIM UVJETIMA KORIŠTENJA USLUGE VIRTUALNE AMBULANTE KLINIKE MAGDALENA

 • Klinika Magdalena pruža videokonzultacije po dogovoru putem online Virtualne ambulante, kako bi pacijentima omogućila veću dostupnost kardiološkoj skrbi. Usluga Virtualne ambulante osmišljena je da pruži uslugu kardiološkog savjetovanja onim pacijentima koji nisu u mogućnosti vidjeti liječnika uživo, ili im je potrebno takvo savjetovanje koje ne iziskuje osobni kontakt s liječnikom. 
 • Virtualna ambulante nije zamišljena da bude kompletna zdravstvena usluga ili alternativa pravom posjetu ambulanti, zahvatu ili operaciji i postojat će slučajevi kada će savjeti pruženi video-konzultacijom rezultirati dogovorenim terminom i daljnjim liječenjem uživo.
 • VIRTUALNA AMBULANTA NIJE NAMIJENJENA ZA HITNE MEDICINSKE SLUČAJEVE. Ne koristite Virtualnu ambulantu ako mislite da je vaš zdravstveni problem hitan slučaj, te ni u kojem slučaju ne koristite ako doživite medicinsku hitnost poput bolova u prsima, tegobe disanja, moždanog udara, jakih bolova u trbuhu (ovaj popis nije iscrpan i služi samo za opće upute). Korisnik se slaže, potvrđuje i prihvaća da je svjestan činjenice da Virtualna ambulanta nije namijenjena za bilo koju vrstu hitnih medicinskih slučajeva. U slučaju sumnje i potrebe zbrinjavanja bilo kakvih hitnih medicinskih stanja, Klinika Magdalena preporučuje da nazovete nadležnu hitnu službu. 
 • Virtualnoj ambulanti može se pristupiti putem više web stranica, društvenih mreža, uređaja, i drugih sredstava, bilo da su u našem vlasništvu i/ili kojima upravljamo, uključujući, bez ograničenja, web stranicu www.magdalena.hr i www.magdalena-digital.hr. 

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

 • Ovo su Uvjeti pružanja i korištenja usluga (dalje u tekstu “Uvjeti”) za pristup i korištenje bilo koje osobe (“Korisnik”, “Pacijent” ili “Vi”) online platforme Magdalena Digital putem koje se pružaju usluge kardioloških konzultacija putem virtualne ambulante (zajednički nazvano “Virtualna ambulanta”).
 • Kad se u ovim Uvjetima koriste pojmovi “mi”, “nas”, “naši” ili slično, oni se odnose na Kliniku Magdalena („Klinika Magdalena“) koja posjeduje i upravlja Virtualnom ambulantom, povezana društva, vlasnike i suvlasnike, direktore, službenike, zaposlenike, konzultante, podugovaratelje, kooperante, agente, posrednike i nasljednike navedene tvrtke.
 • Pristupanjem ili korištenjem Virtualne ambulante ili klikom na gumb ili oznaku koji označava da ste s razumijevanjem pročitali i prihvatili Uvjete pružanja i korištenja usluga, razumijete i pristajete na ove Uvjete. Pažljivo pročitajte ove Uvjete prije početka korištenja Virtualne ambulante. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta, nemojte se prijaviti na Virtualnu ambulantu, prestanite koristiti Virtualnu ambulantu na bilo koji način i ne biste trebali pristupati Virtualnoj ambulanti.
 • Ovi uvjeti podložni su promjenama. Kada se ovi Uvjeti promijene, nova verzija bit će objavljena na web stranici Virtualne ambulante www.magdalena-digital.hr i na samoj platformi virtualne ambulante www.moja.magdalena-digital.hr
 • Korisnik izjavljuje svojom odgovornošću da su informacije koje daje točne, te je obaviješten da uporaba lažnog identiteta i širenje lažnih podataka mogu dovesti do civilnog i / ili kaznenog gonjenja.
  Kako bi izbjegli nevažeće rezervacije, Klinika Magdalena može upotrijebiti navedeni mobilni broj i / ili adresu e-pošte kako bi potvrdila zahtjev pacijenta za termin.

KORIŠTENJE VIRTUALNE AMBULANTE

 • Virtualna Ambulanta Vam omogućuje videokonzultaciju s liječnicima Klinike Magdalena (zajednički nazvano „liječnik“) u svrhu provođenja usluge kardiološke konzultacije, pružanju drugog mišljenja, planiranju liječenja, dogovaranju termina liječenja, savjetovanja, dobivanja informacija, savjeta ili bilo kojeg drugog doprinosa ili usluga Klinike Magdalena (zajednički nazvano “Usluge Virtualne ambulante”).
 • Usluga koju nudi Virtualna ambulanta Klinike Magdalena omogućava pacijentima da pronađu liječnika, da od liječnika zatraže sastanak, da izvrše video-konzultacije, da dobiju potvrde o terminu video-konzultacije, istovremeno pružajući liječniku mogućnost savjetovanja na daljinu, praćenje i korekciju pacijentove terapije. Time se Virtualna ambulanta može koristiti, između ostalog, za pristup i olakšavanje dostupnosti: (a) kardiološkoj konzultaciji, drugom mišljenju, planiranju liječenja, dogovaranju termina liječenja, savjetovanju i informacijama koje su specifično i individualno pružene i dostavljene Vama; i (b) općim informacijama i sadržajima koji su javno dostupni i koji se ne prenose osobno Vama.
  Videokonzultacija koju pruža Virtualna ambulanta osigurava sigurni jedan na jedan šifrirani kanal između pacijenta i liječnika. U pružanju ove usluge Virtualna ambulanta poštuje sva pravila o privatnosti propisanoj odredbama o zaštiti osobnih podataka. Korisnik je prihvatio sve odredbe o zaštiti osobnih podataka prilikom kreiranja vlastitog profila, te je svjestan da iste može pročitati na javno objavljenoj poveznici o zaštiti osobnih podataka.
 • PRISTAJANJEM NA OVE UVJETE TAKOĐER PRISTAJETE NA UVJETE PLATFORME ZAŠTITI PODATAKA KOJA SU DOSTUPNA NA “ZAŠTITA PODATKA”). PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA SU UKLJUČENA U OVE UVJETE I SMATRAJU SE NJIHOVIM DIJELOM. ISTA PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA PROMJENE I REVIZIJU OVIH UVJETA TAKOĐER SE PRIMJENJUJU NA PROMJENE I REVIZIJU PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA.
 • Pacijentu kako ni liječniku nije dopušteno snimanje, kopiranje ili emitiranje bilo kojeg sadržaja ili izvoda sadržaja videokonzultacije u sklopu Virtualne ambulante, bez obzira na sredstva, medij, postupak ili svrhu. Oba su informirana da svako kršenje prava na sliku, poštivanje privatnosti ili profesionalne i medicinske povjerljivosti može biti podložno sankcijama, uključujući kaznene sankcije.
  Oprema (pametni telefon, internetska veza itd.) koja omogućuje pristup i korištenje usluge Virtualne ambulante snosi se na vlastiti trošak pacijenta, kao i povezani troškovi elektroničke komunikacije (posebno telefonski troškovi, troškovi pristupa internetu). Odgovornost je pacijenta da prije korištenja usluge Virtualne ambulante dobije informacije o cijeni korištenja prethodno spomenute opreme ili usluga od operatora.
 • Pacijent je pozvan da unaprijed osigura sljedeće uvjete tijekom savjetovanja putem Virtualne ambulante: pametni telefon ili računalo, kameru i mikrofon, internetsku vezu na svom računalu dozvoli video i audio dozvole našoj usluzi Virtualne ambulante osigura tiho i dovoljno osvijetljeno okruženje
  Ako okruženje, oprema ili uvjeti za dozvole nisu zadovoljeni, liječnik može prekinuti videokonzultaciju. U slučaju da se pacijent tijekom videokonzultacije i savjetovanja osjeća negativno pod utjecajem narušenog učinka ili kvalitete, dužan nas je o tome obavijestiti.
 • Liječnik koji pruža uslugu Virtualne ambulante jedini ima pravo ocijeniti prikladnost daljinskog savjetovanja pacijenta te može prekinuti videokonzultaciju u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti za daljinsko savjetovanje.
 • Pacijent razumije i prihvaća da usluga Virtualne ambulante može biti naplaćena od strane Klinike Magdalena, čija je odgovornost da pacijenta pravovremeno o tome informira.
 • Usluge Virtualne ambulante nisu u sustavu naplate Hrvatskoj Zavoda za Zdravstveno Osiguranje te ih nije moguće ostvariti putem uputnice HZZO-a.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 • Ako mislite da trebate hitnu medicinsku pomoć, ODMAH I HITNO NAZOVITE LIJEČNIKA ILI BROJ ZA HITNE SLUŽBE (112 ili 194 U HRVATSKOJ). Ne oslanjajte se na elektroničku komunikaciju ili komunikaciju putem Virtualne ambulante za hitne medicinske potrebe. Ova Virtualna ambulanta nije osmišljena da olakšava hitne medicinske slučajeve. PRIHVAĆATE, POTVRĐUJTE I SUGLASNI STE DA PLATFORMA NIJE NAMIJENJENA ZA UPORABU U BILO KOJEM OD GORE NAVEDENIH SLUČAJEVA I DA NE SMIJETE KORISTITI PLATFORMU U NITI JEDNOM OD GORE NAVEDENIH SLUČAJEVA.
 • Klinika Magdalena ne jamči da je video savjetovanje putem Virtualne ambulante najbolji pristup savjetima iz područja kardiovaskularnih bolesti ili doista odgovarajući način liječenja za Vašu posebnu zdravstvenu brigu ili zdravstveni problem. Nadalje, Virtualna ambulanta nije zamjena za Vašeg liječnika i pružatelja primarne njege. Slažete se da ćete odmah kontaktirati svog liječnika ukoliko se Vaše stanje promijeni ili se pogoršaju vaši simptomi. Ako Vam je potrebna hitna pomoć, odmah se obratite najbližem centru hitne službe.
 • Usluga virtualne ambulante, savjetovanje ili videokonzultacija s liječnikom Klinike Magdalena ne može i ne zamjenjuje odlazak u kardiološku ambulantu i kardiološku konzultaciju „licem u lice“. Preporučujemo i potičemo Vas da provjerite sve informacije koje dobijete od liječnika pružatelja usluge Virtualne ambulante. Bilo koje oslanjanje na takve informacije podrazumijeva da to radite u potpunosti na vlastiti rizik i vlastitu odgovornost.
 • Nemojte zanemarivati, izbjegavati ili odgađati dobivanje medicinskog savjeta od svog liječnika ili drugog kvalificiranog liječnika specijaliste, posjećenih uživo, zbog informacija ili savjeta koje ste primili putem Virtualne ambulante.
 • Klinika Magdalena nastojat će što prije riješiti svaku pogrešku u sustavu. Klinika Magdalena će, koliko god je izvedivo, unaprijed obavijestiti svoje korisnike o bilo kakvim ograničenjima dostupnosti zbog aktivnosti održavanja i/ili uklanjanja kvarova na sustavu Virtualne ambulante.
 • Korisnik je obaviješten da sustavi prijenosa komunikacija, računalni sustavi koji pružaju hosting web portala ili računala liječnika mogu biti podložni kvarovima, kao i bilo koji računalni sustav. Korisnik se ovim odriče svih mogućnosti obračuna protiv Klinike Magdalena ili pridruženih subjekata zbog tehničkog kvara u korištenju pruženih usluga ili zbog neuspjeha uspostavljanja videokonzultacije
 • Korisnik je obaviješten da Klinika Magdalena nije odgovorna za kršenje povjerljivosti elektroničkih poruka ili drugih podataka koji su poslani zbog nepravilne provedbe od strane korisnika sigurnosnih uputa povezanih s njihovim vlastitim sustavom.
 • Korisnik prihvaća, potvrđuje i slažete se da je platforma napravljena “kako jest”, te neće imati prema nama nikakvih zahtjeva, niti izjava protiv nas. Korištenje platforme je na Vaš vlastiti rizik.
Scroll to Top
Call Now Buttonod 8:00-15:30 h